FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Trådlöst nätverk (WiFi) på GIH

GIH erbjuder trådlöst nätverk för studenter, personal och gäster som besöker högskolan. I den här guiden beskrivs hur man ansluter till GIH:s Wi-Fi.

Eduroam

Eduroam är ett trådlöst nätverk för universitet och högskolor som finns på Gymnastik- och idrottshögskolan och på många andra svenska högskolor och universitet, flygplatser, tågstationer i Sverige och i andra länder världen över. Det kan användas av studenter och personal vid GIH, men även av studenter och personal knutna till andra lärosäten.

Du loggar in enligt följande:

  • Nätverk: Eduroam

  • Användarnamn: din e-postadress från GIH

  • Lösenord: det som tillhör ditt konto

I vissa mobiler behöver du också ange följande för att ansluta till Eduroam:

  • EAP-metod: PEAP

  • Autentisering för fas 2: MSCHAPV2

  • CA-certifikat – validera inte

  • Identitet – din fullständiga lärosätesmejladress

  • Anonym identitet ska vara tom rad

GIH Guest

GIH Guest är namnet på det trådlösa nätverk som kan användas av gäster som besöker GIH.

Gäster loggar in enligt följande:

  • Nätverk: GIH Guest

  • Lösenord: Kontakta receptionen

Vi vill få dig att svettas!! (smile)