FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Krav på lösenord vid GIH

 

Säkerhet är en viktig del av GIH:s IT-policy och för att tillämpa en säker IT-miljö krävs det att ditt konto uppfyller dessa krav.

GIH följer SUNET:s AL2-nivå och har sedan 2021-05-06 en lösenordspolicy för konton.

Ditt GIH IT-konto är personligt och ska inte lämnas ut till någon.

Område

Vad

Område

Vad

Komplexitet

 • Det får inte innehålla namnet på användarkontot eller mer än två tecken i rad av användarens fullständiga namn.

 • Det måste innehålla tecken från tre av följande fyra kategorier:

  1. Versaler i det engelska alfabetet (A-Z).

  2. Gemener i det engelska alfabetet (a-z).

  3. Siffror (0-9).

  4. Icke-alfabetiska tecken (t.ex. !, $, #, %).

 • Komplexitetskraven används när lösenorden ändras eller skapas.

Längd på lösenord

 • 10 tecken

Antal tidigare lösenord som ej får återanvändas

 • 24 st tidigare lösenord

Högsta ålder för lösenord

 • 270 dagar

Lägsta ålder för lösenord

 • 3 dagar

Kontoutlåsningsvaraktighet i minuter

 • 60 min

Tröskelvärde för kontoutlåsning

 • 30 st ogiltiga inloggningsförsök

Antal min innan kontoutlåsning återställes

 • Återställ räknare efter 60 min


Relaterade guider

Vi vill få dig att svettas!! (smile)