FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Så här skannar du ett dokument

OBS. Den här funktionen fungerar endast med mailkonton från GIH samt en aktiverad blipp. @student.gih.se alternativt @gih.se.
Övriga mailkonton kommer att avvisas av funktionen.

Logga på en skrivare med blippen
Välj Scanning


Placera ett eller flera dokument/bilder med texten/bilden uppåt i arkmataren (eller lyft locket och placera med text/bild mot glaset). Välj ”E-post till mig själv”.


När du är klar med eventuella inställningar väljer du ”Skanna” och dokumentet/bilden kommer att mailas direkt till ditt GIH mailkonto.

Inom kort kommer ytterligare en funktion att finnas tillgänglig där du kan scanna och skicka ett dokument/bild till en kollega eller student.

Relaterade frågor:

 

Vi vill få dig att svettas!! (smile)