FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Hur hittar man lediga tider i lokalerna?

Fråga

Hur kan jag som kund (eller presumtiv sådan) kontrollera och se vilka lediga tider ni har i era olika typer av lokaler?


Svar

Det gör du enklat genom att själv kika i vårt schemasystem - följ guiden nedan.

Bra att veta!
I denna guide lär du dig dels hur du kan:

  • Se tillgängligheten på samtliga av våra lokaler

  • Välja en specifik lokal (se mer under punkt 6)

  • Välja specifikt datum (se mer under punkt 10)


1. Besök bokningssystemets webbsida

Bild på förstasidan i bokningssystemet

2. Välj ingång

  • Klicka på länken “Schema Visning och sökning i schema”

Klicka på länken i den gröna ramen

3. Välj schema

  • Klicka på länken “Dagens schema”.


4. Läs schema

I denna vy kan du se dagens schema för samtliga lokaler vid GIH, precis som bilden visar till höger.

 


5. Ändra dag eller välj specifik lokal

Vill du ändra dag, datum eller specifik lokal så använder du dig av någon om länkarna som finns högst upp på sidan i den gröna ramen.

Vill du bara gå “framåt” eller “bakåt” bland dagarna så används pilarna “>” eller “>” vid aktuell veckodag.

 


6. Välj en lokals specifika schema

Vill du välja specifik lokal trycker du på länken “

Vill du ändra dag, datum eller specifik lokal så använder du dig av någon om länkarna som finns högst upp på sidan i den gröna ramen.

Därefter kommer en ny sida upp…

 7. Söksidan för att hitta specifik lokal

På denna sida gör du dina specifika val avseende vilken lokal du letar efter.

Våra uthyrningsbara lokaler hittas här:

 

Nästa steg visar hur du väljer och söker efter en specifik lokal…


8. Välj specifik lokal

På denna sida gör du dina specifika val avseende vilken lokal du letar efter.

  • I den gröna rektangeln skriver du in vilken lokal du letar efter, i exemplet har vi sökt efter “gymansti” och då visas de två gymnastiksalarna i den blåa rutan nedan.

  • För att välja dessa klickar du på länken till höger på sidan som heter “Visa schema”.

Tips!
I rutan till höger som heter “Mina val” är det bäst att ta bort (kryssa bort”) de andra valen förutom själva “plustecknet/+” och bara behålla vald lokal - då blir det lättare att se just den lokalens separata schema.

 


9. Separat schema för specifik lokal

Genom att bara välja en lokal, i detta exempel Gymnastiksal 2 så blir det lättare att se hur aktuellt schema ser ut just idag.


10. Ändra datum

Genom att klicka på länkarna “Nu Hel dag” kan du aktivt välja mellan vilka tider du vill se hur bokningarna ligger till för respektive lokal. Se bilden till höger…
Bilden till höger här visar hur det ser ut när du klickat på “Hel dag”.

En ny ruta kommer upp (kalender) som på bilden till höger.11. Välja specifikt slutdatum från dagens datum

Till höger på bilden har vi valt den 6:e oktober som valt slutdatum för vår specifika sökning för lokalen Gymnastiksal 2.

Du kan navigera genom att använda dig av dels månadsvalet i mitten i kalendern (se gröna rektangeln) men också genom månadsfilarna, “<>“ som finns uppe i högra hörnet i kalendervyn.

Efter att du valt ditt slutdatum är din sökning färdig.

Lycka till.


Tips!
Många gånger räcker det att du bara går in via http://schema.gih.se och startar där och “bläddrar” dig igenom dagar eller veckor med kalendervyn som du hittar under punkt 10.


Relaterade guider

 

Vi vill få dig att svettas!! (smile)