FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Disponering av bokad tid

Fråga

Hur kan jag som kund disponera min bokade tid för aktiveter i GIH:s lokaler?


Svar

Du som kund bokar GIH:s lokaler hel- eller halvtimmes vis för genomförande av dina aktiveter.

Detta innebär att under den bokade tiden behöver du hantera följande tre punkter:

  • Förbereda

    • T e x uppställning/uttagning av materiel som skall användas

  • Genomföra

    • Genomföra din planerade aktivet

  • Återställa

    • T ex ställa tillbaka den utrustning eller materiel som du använt

OBS!
Anser du att dessa tre punkter inte ryms inom ramen för din bokning behöver du förlänga din bokade tid.

 


Relaterade guider

 

Vi vill få dig att svettas!! (smile)