FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Utrustningen som är strikt förbjuden att använda för kunder

Svar

Viss utrustning i GIH:s lokaler är endast avsedd för undervisning och behörig personal pga säkerhetsskäl - Detta för att undvika incidenter och personskador.

 

OBS! Skulle det framgå att kunder använder den förbjudna utrustningen kommer samarbetet mellan kund och GIH att upphöra med omedelbar verkan.


Förbjuden utrustning

Lokal

Utrustning

Lokal

Utrustning

Gymnastiksal 1

Skiljevägg

Gymnastiksal 2

Trampetter

Idrottshall 1

Skiljevägg (skötes av kvällsvaktmästare)

Idrottshall 2

Skiljevägg (skötes av kvällsvaktmästare)

Idrottshall 3

Klättervägg, Skiljevägg (skötes av kvällsvaktmästare)

Idrottshall 1 & 2 (tillsammans)

Skiljevägg (skötes av kvällsvaktmästare)

Dansstudio

 

Aula

 

Wembley (gräsmattan)

 

Tennisbanor

 

Endast ombytesrum

Bastus så länge de är avställda


Relaterade guider

 

Vi vill få dig att svettas!! (smile)