Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Introduktion


Hej vår nya kund!

Varmt välkommen som hyresgäst här på GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Här kommer ett välkomstbrev till dig med de viktigaste sakerna att tänka på när du hyr lokaler här av oss, vänligen läs mer nedan.

På den här sidan


Table of Contents

Säkerhet

Entrédörrarna är alltid låsta på kvällar och helger för er och vår säkerhet.

  • För kunder med många och återkommande bokningar finns möjlighet att hämta ut två s.k. “nyckeltaggar” (“blippar”) som används för att komma in genom entrédörrarna, läs mer nedan:
    Hur fungerar blippar/nyckeltaggar vid GIH?

  • Om du i stället har enstaka bokningar kan du ringa till vaktmästaren som låser upp åt den bokningsansvarige.

Info

Observera!
Tänk på att det är du som hyresgäst som ansvarar för att släppa in dina kunder när de anländer så tänk på att alltid ha någon där som kan släppa in kunder.

Läs gärna mer här om våra låsrutiner:  https://gihse.atlassian.net/l/cp/sanai10B

Telefonnumret till vaktmästaren är: tel.  073-593 90 94


Entréer och parkering

På kvällar och helger används Idrottsentrén, se kartan för mer detaljer.

Parkeringen på GIH:s campus är liten och kräver ett särskilt parkeringstillstånd. Därför har vi bara möjlighet att tillhandahålla två parkeringstillstånd per kund som har återkommande tider.

I annat fall hänvisar vi till att parkera på Valhallavägens mitt.


Disponering av bokad tid

För att bokningschemat ska kunna fungera behöver varje kund tänka på att i den bokade skall förberedelse, genomförande av aktivitet och återställning av utrustning ingå.

Läs gärna mer här om disponering av bokad tid: https://gihse.atlassian.net/l/cp/N11EPwyw

Skulle det vara så att du tycker att tiden för aktiviteter blir för kort är du välkommen att kontakta Lokaluthyrningen för att se om ledig tid finns för att utöka din bokning.


Utrustning i lokaler

GIH:s lokaler är utrustade på olika sätt beroende på vilken typ av undervisning som normalt sett bedrivs i lokalen.

Läs gärna mer här om utrustningen vi har:
https://gihse.atlassian.net/l/cp/WnK6aK7T

Annat mindre material för att kunna genomföra sin egen aktivitet behöver man ha med sig själv.


Avbokningar

Behöver du som kund avboka en tid? I så fall önskar vi få meddela om detta senast två veckor innan till mailadressen: Lokaluthyrning@gih.se

Läs gärna mer om våra avbokningsregler:
https://gihse.atlassian.net/l/cp/GLnMMdeL

Picture from Freepik

Fakturering

För stående bokningar skickar GIH faktura till dig mot slutet av varje termin. Den innehåller hela terminens bokningar.

Vid enstaka bokningar skickas faktura ut cirka två veckor efter bokat tillfälle.

 Läs gärna mer här om våra faktureringsregler:
https://gihse.atlassian.net/l/cp/PgH0tKvA

 


Frågor och svar

GIH samlar löpande på sig de vanligaste frågorna från kunderna och sammanställer de i en “FAQ” (vanliga frågor). Det kan röra allt från utrustning i lokaler, till frågor kring avbokning och ombokning.

Läs gärna igenom dem: https://gihse.atlassian.net/l/cp/tDTdvvJ2

 Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller funderingar.

 Väl mött!