Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

På denna sida hittar du som student vid GIH alla information om din IT-miljö. T e x allt från hur du ansluter din “blipp” till skrivaren till hur du återställer ditt IT-konto om du glömmer bort ditt lösenord.

Du alltid kan komma tillbaka till huvudsidan genom att klicka på “FAQ” uppe till vänster samtliga sidor.


Fritextsökning på denna sida

Live Search
spaceKeyFAQ
placeholderSök på vad du vill...
labelsit/arende,it-energi,it-funktionen,it-konto,it-konto-upplåsning,it/it-konto,it/lagring,it/ovrigt,it/programvaror,it/regler/säkerhet,it/trådlöstnätverk,it/utskrifter


Områden

Panel
panelIconIdatlassian-info
panelIcon:info:
bgColor#DEEBFF

OBSERVERA! IT-introduktion för nya studenter vid GIH.
Här kan du läsa en sammanfattning av GIH:s IT miljö och system med länkar till respektive områden.
IT-Introduktion för studenter vid GIH


📋 IT-konto

💾 Lagring

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "it/it-konto"
Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "it/lagring"

💿 Programvaror

🎟️ Ärendehanteringssystem

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "it/programvaror"
Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "it/arende"

☑️ Regler och säkerhet

🖨️ Utskrifter

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "it/regler/säkerhet"
Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "it/utskrifter"

☁️ Trådlöst nätverk

⁉️ Övrigt

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "it/trådlöstnätverk"
Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "it/ovrigt"