FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Så här fungerar GIH:s skåphall från och med HT-24


Allmänt

Till höstterminen 2024 inför GIH en ny hantering av skåphallen. Förändringen innebär att vi går från att använda nycklar till specifika GIH-hänglås.

Tänk på att du som student måste ha lämnat tillbaka din befintliga nyckel samt tömt ditt skåp till senast den 14/6 - därefter kommer GIH att klippa upp skåpet och tömma det på innehåll.

Läs mer nedan för att se hur det kommer att fungera.

image-20240514-063551.png
Hänglås är smidigt.

 


Återlämning av nycklar och tömning av skåp

För er studenter som idag har nycklar behöver lämna tillbaka dessa samt tömma ert skåp senast den 14/6.

VIKTIGT!
Måndagen den 17/6 kommer GIH att klippa upp de skåp vars nycklar ej är inlämnade. Innehållet kommer att sparas i en månad på anvisat ställe, därefter kommer det att kastas.


GIH-Hänglåset

Hänglåset som skall användas är ett specifikt GIH-hänglås. Detta hänglås kommer du kunna köpa hos Vaktmästeriet för en mindre kostnad.

Hänglåsen kommer vara personliga och vänligen notera att det bara är tillåtet att använda dessa specifika GIH-hänglås i skåphallen.

OBSERVERA!
GIH kommer rondera skåphallen regelbundet och alla lås som inte är godkända kommer att klippas upp och innehållet i skåpet kommer att slängas.


Val av skåp

Då inga skåp är personliga längre får du själv välja vilket klädskåp du vill ha under terminen. Du kan också byta skåp under terminens gång under förutsättning att det är “ledigt”.

Skåphallen kommer i princip fungera som på simhallar eller gym där man själv väljer vilket skåp man vill använda.


Hantering av skåp under termin/sommar

Så här kommer skåphanteringen att fungera under terminstid:

Inför sommaruppehållet:

  • Samtliga skåp skall vara under andra veckan i juni - Vaktmästeriet kommer gå ut med information i god tid så att ni alla vet om det.

Bra att veta!
Inga skåp får användas under sommaren utan skåphallen skall vara tom för t ex reparation, städning osv. Skåp som inte tömmes kommer klippas upp.

Inför och under höstterminen:

  • Från och med introduktionsveckan för nya studenter (normalt vecka 35) kommer skåphallen att öppna igen och då är det fritt fram att välja nytt nytt skåp för terminen.

  • Inför terminsavslutet kommer skåphallen åter att tömmas för att kontroll, rengöring mm - Vaktmästeriet kommer meddela i god tid.

Inför och under vårterminen:

  • I samband med att vårterminen startar kommer skåphallen att åter öppna igen och då är det fritt fram att välja nytt skåp för terminen.

  • Inför sommaruppehållet kommer skåphallen åter att tömmas för kontroll, rengöring mm - Vaktmästeriet kommer meddela i god tid, detta sker normalt andra veckan i juni.


Ansvar

I och med att du börjar använda skåpet ansvar du för såväl innehåll och säkerheten kring ditt hänglås och tillhörande nycklar.

Skulle du tappa bort din nyckel eller låna ut nyckeln till någon annan och innehåll försvinner ansvarar GIH inte för detta, samma sak gäller för inbrott i skåp.


Frågor?

Har du några frågor kring ovanstående är du välkommen att kontakta Vaktmästeriet på vaktmasteriet@gih.se


Relaterade guider

 

Vi vill få dig att svettas!! (smile)