FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Singel sign on (SSO) Shibboleth

Shibboleth är ett system som gör det möjligt med single sign-on (SSO) inloggning inom organisatoriska gränser genom så kallad federerad identitet.

Tjänsteleverantörer

Shibboleth används för autentisering till följande tjänster som GIH erbjuder:

Tjänst/system

Beskrivning

Tjänst/system

Beskrivning

1

Canvas

Lärplattformen för GIH, LMS

2

Agresso

Ekonomisystem för personal

3

Zoom

Videokonferens för både personal och studenter

4

LADOK

Studiedokumentation för både personal och studenter

5

VFU

Stödsystemet för Verksamhetsförlagd Utbildning

6

GIH Play

Online-videoplattform med koppling mot t ex Canvas

7

NyA-webben

Antagningssystemet för studenter som är kopplat mot LADOK

8

DiVA

Digitalt vetenskapligt arkiv

9

Box

Fillagringstjänst i molnet

10

SUNET Survey

Enkätverktyg

11

SCM

Sectigo Certificate Manager för IT-funktionen

12

Research Professional

Tjänst från Biblioteket som riktar sig mot forskare

13

Ouriginal

Analys av text och skrivstil - Förebygga plagiat

14

TimeEdit

Schemaläggningssystem

15

Ciceron e-arkiv

Lagring av digital information

16

GIH-Drive

Forskningsdatalagring

17

Sitevision

Molntjänst för externwebb, CMS

18

Koha

Integrerat bibliotekssystem, ILS

Vi vill få dig att svettas!! (smile)