FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Hur kommer jag i kontakt med karriärvägledningen?

Fråga:

  • Jag har funderingar kring min framtid karriär, vem kan hjälpa mig med detta vid GIH?

Svar:

Detta hjälper Studie- och karriärvägledarna dig med.

Här kan du läsa mer: https://www.gih.se/for-studenter/praktiskt-stod/studie--och-karriarvagledning

 

Relaterade frågor:

 

Vi vill få dig att svettas!! (smile)