FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Vilken typ av studiestöd kan jag få om jag har en funktionsnedsättning?

Fråga:

  • Vilken typ av studiestöd kan jag få om jag har en funktionsnedsättning?

Svar:

Exempel på stöd som GIH:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning kan besluta om:

  • Anteckningshjälp

  • Förlängd tid och mindre grupp vid tentamen

  • Lånedator för skriftlig examination

  • Teckenspråkstolk

  • Studentmentor

  • Fysisk anpassning i studiemiljön

Därtill finns det ytterligare stöd som institutionen kan besluta om utifrån kursplanens lärandemål.

 

Relaterade frågor:

 

Vi vill få dig att svettas!! (smile)