FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Hur lång tid har en lärare på sig att rätta en tenta?

 

Svar:

Normalt sett har ansvarig lärare tre veckor på sig att rätta tentamens eller praktiska moment för att därefter inrapportera dessa till LAODK.

Skulle det vara så att du ändå inte kan se ditt betyg där, vänligen kontakta ansvarig lärare. Om du inte får svar inom de kommande dagarna, vänligen kontakta studentexpeditionen.

 


Relaterade guider

 

Vi vill få dig att svettas!! (smile)