FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Hur lämnar jag en studieförsäkran?

Fråga:

  • Hur lämnar jag en studieförsäkran?

Svar:

För att få studiemedel behöver du dels vara registrerad på ditt program och terminens kurser samt lämna en studieförsäkran via CSN:s hemsida Studieförsäkran - CSN

CSN hämtar uppgifter om registrering och studieresultat direkt ur Ladok.

 

Relaterade frågor:

 

Vi vill få dig att svettas!! (smile)