FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Jag vill ansöka om studieuppehåll

Fråga:

Jag vill ansöka om studieuppehåll

Svar:

Student som aktivt har bedrivit studier under minst en termin med minst 15 högskolepoäng har rätt att ansöka om uppehåll. Studieuppehåll medges för högst ett läsår i taget. Efter förnyad ansökan kan ytterligare studieuppehåll beviljas dock för totalt två läsår.

Studieuppehåll kan beviljas med eller utan platsgaranti. Studieuppehåll med platsgaranti beviljas om särskilda skäl föreligger, t ex sociala eller medicinska skäl eller särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackligt uppdrag.

Ansökan om studieuppehåll görs skriftligen på en särskild blankett. Du hittar blanketter för de olika programmen på följande sida: https://www.gih.se/for-studenter/mina-studier/studieavbrott-och-uppehall

 

Relaterade frågor:

Vi vill få dig att svettas!! (smile)