FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Hur gör jag om jag vill återuppta mina studier efter studieuppehåll?

Fråga:

  • Hur gör jag om jag vill återuppta mina studier efter studieuppehåll?

Svar:

Om du önskar återuppta dina studier på GIH ansöker du om detta på särskild blankett “Återupptagande av studier” https://www.gih.se/for-studenter/mina-studier/studieavbrott-och-uppehall/aterupptagande-av-studier

I samband med ansökan om återupptagande är det bra att ta kontakt med studievägledning/studierektor för att göra en studieplanering (en planering där det framgår vilka kurser som ska läsas när HT/VT) som kan bifogas med ansökan om återupptagande.

 

 

Relaterade frågor:

Vi vill få dig att svettas!! (smile)