FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Mitt betyg är inte inrapporterat i LADOK

Fråga:

Mitt betyg är inte inrapporterat i LADOK ännu, vad har hänt?

Svar:

Normalt sett har ansvarig lärare tre veckor på sig att rätta tentamens eller praktiska moment för att därefter inrapportera dessa till LAODK.

Skulle det vara så att du ändå inte kan se ditt betyg där, vänligen kontakta ansvarig lärare. Om du inte får svar inom de kommande dagarna, vänligen kontakta studentexpedition@gih.se

MVH GIH

 

Relaterade frågor:

Vi vill få dig att svettas!! (smile)