FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Jag kan inte registrera mig på LADOK

Fråga:

Jag kan inte registrera mig på LADOK, vad gör jag för fel?

Svar:

För att kunna registrera dig på en kurs eller ett program i LADOK behöver du först och främst vara antagen till något av dem.

För dig som redan är student vid GIH (programstudent) gäller självregistrering, det vill säga du måste själv registrera dig till kommande kurs för att få delta i undervisning och examination.

Om du inte hittar dina kommande kurser eller inte kan registrera dig när du loggat in i Ladok, beror det sannolikt på två saker:

  1. antingen att kursen ännu inte är öppen för registrering. Självregistreringperioden brukar öppna 2-3 veckor före kursstart.

  2. eller att är du är spärrad för registrering. Spärren beror vanligen på att du inte är behörig till kommande kurs.

Vid problem med registrering kontakta studentexpedion@gih.se

MVH GIH

 

Relaterade frågor:

Vi vill få dig att svettas!! (smile)