FAQ.gih.se - Den självklara sidan för att hitta svaret på dina frågor. (smile)

Hur många provtillfällen per kurstillfälle ska ges?

Fråga:

  • Hur många provtillfällen per kurstillfälle ska ges?

Svar:

För ett kurstillfälle ska tre provtillfällen per prov erbjudas inom ett år. Om kursen inte ges varje läsår ska minst ett provtillfälle per prov erbjudas de läsår kursen inte ges. Det är studentens eget ansvar att ta reda på när provtillfällen erbjuds och följa anvisningar för anmälan.

Regler för examination ska framgå av kursplanen. Det gäller t.ex. eventuella begränsningar av antal provtillfällen för en enskild student att skriva godkänt resultat på provet , hur ofta provet erbjuds på kurs samt övergångsregler.

MVH GIH

 

Relaterade frågor:

Vi vill få dig att svettas!! (smile)