Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om parkering

Parkeringen på GIH:s campus är liten och kräver ett särskilt parkeringstillstånd.

Därför har vi bara möjlighet att tillhandahålla två parkeringstillstånd per stadigvarande kund som har återkommande tider.

I annat fall hänvisar vi till att parkera på Valhallavägens mitt.


Relaterade guider

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "lokaluthyrning/övrigt"