Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Enstaka bokningar faktureras ca 2 veckor efter genomförd bokning

  • Återkommande bokningar (och kunder) faktureras halvårsviskvartalsvis.

Info

Vid bokning av 100 timmar per termin utgår ett rabatterat pris om 10 % per timme.

Vid bokning av minst 200 timmar per termin utgår ett rabatterat pris om 20 % per timme.

...