Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

GIH förvaltar en mindre mängd skåp som kan hyras ut till stadigvarande hyresgäster, läs mer här:

Panel
panelIconIdatlassian-warning
panelIcon:warning:
bgColor#FFEBE6

VIKTIGT!

  • GIH tar ej något ansvar för kvarglömd utrustning.

  • Vid rondering dagen efter respektive bokad kväll kasseras kvarglömd utrustning.

...