Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det finns också cykelställ längs med gångvägen ner till idrottsentrén som du kan använda (tänk dock på att låsa din cykel).

Panel
panelIconIdatlassian-warning
panelIcon:warning:
bgColor#FFEBE6

VIKTIGT! GIH tar inget ansvar för parkerade cyklar/sparkcyklar mm i cykelburarna eller i cykelställ. Var därför noggrann med att låsa din cykel/sparkcykel ordentligt.

...

Relaterade guider

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "allmanna/cykel"

...