Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Om du önskar byta kommun inför kommande vfu-kurs ansöker du om detta genom att fylla i en bytesansökan på VFU-portalen.

Här hittar du mer information om detta: https://www.gih.se/Utbildning/Dina-studier-vid-GIH/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU/Placering/vfu#h-Placering

MVH GIH

Relaterade frågor:

...