Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Hur lämnar jag en studieförsäkran?

Svar:

Tip

Vänligen se För att få studiemedel behöver du dels vara registrerad på ditt program och terminens kurser samt lämna en studieförsäkran via CSN:s hemsida för mer information, www.csn.se Studieförsäkran - CSN

CSN hämtar uppgifter om registrering och studieresultat direkt ur Ladok.

Relaterade frågor:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "inst/tillgodoräkning/tillgodogörande" and space = "FAQ"

...