Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Fråga:

  • Hur gör jag om jag vill återuppta mina studier efter studieuppehåll?

Svar:

Tip

Om du önskar återuppta dina studier på GIH ansöker du om detta på särskild blankett “Återupptagande av studier” https://www.gih.se/for-studenter/mina-studier/studieavbrott-och-uppehall/aterupptagande-av-studier

I samband med ansökan om återupptagande är det bra att ta kontakt med studievägledning/studierektor för att göra en studieplanering (en planering där det framgår vilka kurser som ska läsas när HT/VT) som kan bifogas med ansökan om återupptagande.

Relaterade frågor:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "inst/studieuppehåll/studieavbrott/återupptagandeavstudier" and space = "FAQ"