Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Jag har inte tillgång till Canvas. Hur går jag tillväga?

Svar:

Tip

Vänligen följ denna länk för mer information För att kunna använda GIH:s IT-resurser måste du ha ett studentkonto. Läs mer här https://www.gih.se/canvas/for-studenter/praktiskt-stod/information-om-it#h-Studentkonto

MVH GIH

Relaterade frågor:

...