Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Reservantagning hanteras av Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen på GIH. Mer information om bl.a. reservantagning hittar du här: https://www.gih.se/Utbildningutbildning/Anmalanom-ochanmalan-antagning/Nar-du-anmalt-dig/Reservplacerad/och-behorighet

Relaterade frågor:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "inst/antagning/registering/intyg"