Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Om du vill läsa om en kurs som du inte är godkänd på kan har du möjlighet att bli omregistrerad på den. Du måste då ansöka om ”återupptagande av studier”, läs mer här: https://www.gih.se/for-studenter/mina-studier/studieavbrott-och-uppehall/aterupptagande-av-studier kursen. Detta gäller om du ska följa läsa kursen , och delta i undervisning och närvara på lektioner etc. Omregistrering sker i mån av platsigen, inte om du enbart ska göra om en tentamen.

För att kunna bli omregistrerad på en kurs krävs att det finns platser kvar. Skicka e-post till studentexpedition@gih.se för att få information om lediga platser och för att få hjälp med omregistreringen.

MVH GIH

Relaterade frågor:

...