Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Fråga:

  • Jag vill byta examinator

Svar:

Tip

Du som student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd eller byte av rättande lärare, om inte särskilda skäl talar mot det (HF 6 kap. 22 §). Blankett för begäran om byte av examinator eller rättande lärare hittar du här https://www.gih.se/for-studenter/mina-studier/examination-och-omprov

MVH GIH

Relaterade frågor:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "inst/betyg/restinhämtning/examinationer"