Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Normalt sett har ansvarig lärare tre veckor på sig att rätta tentamens eller praktiska moment för att därefter inrapportera dessa till LAODK.

Skulle det vara så att du ändå inte kan se ditt betyg där, vänligen kontakta ansvarig lärare. Om du inte får svar inom de kommande dagarna, vänligen kontakta studentexpeditionen studentexpedition@gih.se

MVH GIH

Relaterade frågor:

...