Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Ansökan om tillgodoräknande görs via www.student.ladok.se 

Ansökan om tillgodogörande, exempelvis om du byter från Ämneslärarprogrammet till Idrott och Hälsa 120hp, hanteras av institutionen. Kontakta ansvarig studierektor för programmet eller studentexpedition@gih.se

Mer info om detta hittar du här: Registrering, intyg och administration | Gymnastik- och idrottshögskolan (gih.se)

MVH GIH

...